english

Üzleti faktoring

A faktoráló cég (a faktorház) a megvásárolt belföldi és export áruszállításából és/vagy szolgáltatásból származó, rövid lejáratú, általában 90 napnál nem hosszabb vevőkövetelés jelentős részét (többnyire 80 százalékát) a szerződéskötés és a dokumentumok ellenőrzése után azonnal kifizeti. Ezért ez a finanszírozási forma elsősorban a korlátozottabb pénzeszközökkel rendelkező kis- és közepes vállalkozásoknak jelent jól használható pénzügyi forrást, mert a szokásos 30, 60, esetleg 90 napos fizetési határidő helyett pár nap alatt pénzhez jutnak. A faktorálást igénybe vevő vállalkozások forgóeszköz ellátottsága, likviditása látványosan javul, hiszen a faktor által kifizetett pénzből újra indítható a termelési vagy szolgáltatási folyamat. Az engedményezés következtében a követelés beszedéséről pedig annak új tulajdonosa, a faktorház gondoskodik.

A faktorálás lehet egyszeri, alkalmi ügylet, de a kockázat mérséklése érdekében jobban preferált  a folyamatosság, mert ez segíti  a likviditási helyzet optimális szinten tartását. A szállító és a faktorház ezért rendszerint hosszabb időre szóló, vagy határozatlan idejű keretszerződést kötnek. A feltételek mindig a szolgáltatást igénybevevő cég profiljához és a forráshoz jutás költségeihez igazodnak, figyelembe véve a szállító termelési, szolgáltatási és szállítási sajátosságait, valamint a vevők fizetési kondícióit.
 

A faktoring szolgáltatás típusai

Magyarországon a legelterjedtebb konstrukció az úgynevezett  visszkeresetes faktoring. Ebben az esetben a faktor készpénzért megvásárolja ügyfele számláit, de a vevő kötelezettségének megelőlegzéséből eredő kockázat a szállítóé marad. Ha tehát a vevő nem fizet, akkor a faktor jogosult a számlát visszavásároltatni az ügyfelével, azaz a kifizetett előleget visszafizettetni. A visszterhes faktoring különösen az olyan kis- és középvállalati ügyfelek számára vonzó, amelyek likviditási gondokkal küzdenek, nem tudnak bankkölcsönhöz jutni, de az átlagosnál jobb minőségű vevőik vannak.


A tranzakció folyamata
 1. Hitelképesség vizsgálat, a finanszírozási keretösszegben és kondíciókban történő megállapodást követően a visszkeresetes faktoring keretszerződés megkötése, az előre meghatározott vevőkkel szembeni követelések megvásárlására (előre rögzített szállítói finanszírozási limittel és rögzített vevői számlabefogadási limitekkel). További vevőkre vonatkozó limitek igénylése folyamatosan lehetséges.
 2. Vevők szállító általi kiértesítése az engedményezés tényéről, a kiértesítést követően a vevői elfogadó nyilatkozat megküldése a faktornak.
 3. Folyósítási feltételek igazolása és számlák benyújtása a faktor részére (dokumentumok: inkasszó, vevői elfogadó nyilatkozat, igénybe vételi megbízás, számla, teljesítési igazolás).
 4. Számlák vételárának megelőlegezése (számla érték x megelőlegezés mértéke), faktordíj kiterhelése és a levonásra kerülő tételekkel csökkentett vételárelőleg átutalása a szállító bankszámlájára.
 5. Számlák esedékességkori kiegyenlítése a vevő által.
 6. Vevői számlából fennmaradt vételár-hátralék elszámolása, az elszámolt (a faktort megillető tételek - pl.: kamat, beszámítás - levonásával csökkentett) összeg szállító számára történő átutalása.

Visszkereseti jog érvényesítése

A faktoring keretszerződésben megállapított, a számla esedékességét követő türelmi időszakban sem késedelmi kamat felszámítására, sem a visszkereseti jog érvényesítésére nem kerül sor. A türelmi időszak alatt a faktor folyamatosan felszólítja a vevőt a teljesítésre.
A türelmi időszak leteltét követően késedelmi kamat kerül felszámításra, és amennyiben a faktoring keretszerződésben megállapított időszak leteltét követően sem kerül sor a vevő teljesítésére, a faktor jogosult a vevővel szemben fennálló, ki nem egyenlített követelést a szállítóra visszaengedményezni.

Visszkereset nélküli faktoring ügylet esetén a faktor, a vevő és a szállító mellé - a kockázat csökkentése érdekében - beléphet a hitelbiztosító is. Ilyenkor a faktorház már csak a vevőtől igényelheti a követelés kiegyenlítését. Amennyiben a vevő csőd vagy fizetésképtelenség esetén nem tud fizetni, a biztosító rendszerint 80 %-ban kártalanítja a faktorházat, ha mentesítő körülmények nem állnak fenn.  Ez a forma olyan kis- és középvállalatok számára érdekes, amelyek tudatosan igyekeznek megóvni saját tőkéjüket és elkerülni a felesleges kockázatokat.


A tranzakció folyamata

A hitelképesség vizsgálat, a finanszírozási keretösszegben és kondíciókban történő megállapodás, valamint a hitelbiztosító által adott érvényes hitellimit felállítása után kerül sor a visszkereset nélküli faktoring keretszerződés megkötésére, és  az előre meghatározott vevőkkel szembeni követelések megvásárlására (előre rögzített szállítói finanszírozási limittel és rögzített vevői számlabefogadási limitekkel). További Vevőkre vonatkozó limitek igénylése folyamatosan lehetséges
 1. Vevők szállító általi kiértesítése az engedményezés tényéről, a kiértesítést követően a vevői elfogadó nyilatkozat megküldése a faktornak.
 2. Folyósítási feltételek igazolása és számlák benyújtása a faktor részére (dokumentumok: inkasszó, vevői elfogadó nyilatkozat, igénybe vételi megbízás, számla, teljesítési igazolás).
 3. Számlák vételárának megelőlegezése (számla érték x megelőlegezés mértéke), faktordíj kiterhelése és a levonásra kerülő tételekkel csökkentett vételárelőleg átutalása a szállító bankszámlájára.
 4. Számlák esedékességkori kiegyenlítése a vevő által.
 5. Vevői számlából fennmaradt vételár-hátralék elszámolása, az elszámolt (a faktort megillető tételek - pl.: kamat, beszámítás - levonásával csökkentett) összeg szállító számára történő átutalása.
 6. A biztosító kárfizetése a vevő teljesítésének elmaradása esetén.

A faktoring keretszerződésben megállapított, a számla esedékességét követő türelmi időszak alatt késedelmi kamat felszámítására nem kerül sor. A türelmi időszak alatt a faktor folyamatosan felszólítja a vevőt a teljesítésre.

Visszkereset nélküli faktorálás esetén a faktor önállóan vállalja a kockázatot, mert a vevő nemfizetése esetén sem követelheti vissza a szállítótól az előleget. A faktor az ügylet biztosítására hitelbiztosítást köt, amelynek költségei a szállítót terhelik. A biztosítási díj az előleg összegéből kerül levonásra.
Ha a hitelbiztosítás megkötésre kerül, a vevő nemfizetése esetén a biztosító fizet, de csak a kár egy meghatározott százalékát, a fennmaradó rész (önrész) kifizetése pedig a faktor saját kockázata.

A faktor ügylet történhet azonos országon belül, de kapcsolódhat más országbeli vevőhöz is. Előbbi esetben belföldi faktoringról, utóbbiban exportfaktoringról beszélünk.

Az exportfaktoring klasszikus esetben úgy működik, hogy a szállító keretmegállapodást köt egy belföldi faktorral szállítmánya finanszírozásáról. Az exportfaktor kapcsolatba lép a célországbeli szerződéses partnerével (az úgynevezett importfaktorral), és a megvásárolt vevőkövetelést továbbengedményezi külföldi partnerére. A belföldi ügyfél csak a belföldi faktorházzal áll közvetlen szerződéses kapcsolatban, az importfaktor pedig az exportfaktornak teljesíti kötelezettségeit.

A nagy nemzetközi kereskedelmi biztosítók megjelenése óta - tekintettel arra, hogy külföldi vevőket is módjukban áll biztosítani - közvetlenül is megelőlegezhetők a külföldi vevőnek kiállított számlák.


 
GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Székhely:

1037 Budapest, Montevideo u. 6. I. em.
Tel: (+36) 1 436 75 00
Fax: (+36) 1 436 75 09, 436 75 01
E-mail elérhetőségeinket a kapcsolat menüpontban találja!

A GLOBAL Faktor Zrt. adatvédelmi tisztviselője:

Herman Andrea

Elérhetőségei:

Cím: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.
E-mail: dunaujvaros@globalfaktor.hu
Telefon: (+36) 25 510 134
 

Powered by: Venturi